Projektbeskrivning

Järnvägare – en berättelse om människor som älskar tåg

En dokumentär om människorna i museiföreningen Anten-Gräfsnäs järnväg och vad som driver dem att lägga all sin tid på tåg. Utställningen turnerade runt i Sverige i samband med Järnvägen 150 år.

Visad: Arbetets Museum, Norrköping, Banmuseet, Ängelholm, Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle, Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Alingsås.

Producerad och distributed av Maria Steén 2005-2006