Projektbeskrivning

Klaragården

Skildring av livet på Klaragården, Stadsmissionens daghärbärge för kvinnor, på uppdrag av Stadsmissionen.

Visad: Klaragårdens 10-årsjubileum, Stockholm.

Producerad och distributed av Maria Steén 2003.