Projektbeskrivning

Pushing the limits

Utställningen skildrar unga kvinnors vardag i konfliktområden i Georgien, Israel och Palestina. Vi möter aktivister som trotsar begränsningarna i kvinnors rörelsefrihet och kämpar för delaktighet i samhället och politiken.

Visad: Världskulturmuseet, Göteborg, Stockholms Stadsmuseum samt ett antal platser runtom i Sverige.

Producerad och distribuerad av Kvinna till kvinna 2008-2010.