Loading...
Upp till arton2019-02-17T13:04:19+00:00

Project Description

Upp till arton

Barnombudsmannens årliga rapport om barns levnadsförhållanden publicerad i samarbete med Statistiska Centralbyrån.
Rapporten belyser familjeförhållanden, barns hälsa, situation i skolan, fritidsvanor och skillnaderna mellan olika grupper barn i samhället.
Ett särskilt kapitel behandlar barn i utsatta situationer.