Swedish clowns goes Nepal

2019-01-31T21:25:04+00:00

Swedish clowns goes Nepal En utställning om tre svenska clowners turné inför hundratusentals människor flyktinglägren i östra Nepal. Visad: Alströmergymnasiet, Alingsås, Viskastrandsgymnasiet, Borås, ABF-huset, Stockholm, Gräfsnäskyrkan, Sollebrunn. Producerad och distributed av Maria Steén 2001-2002.

Klaragården

2019-01-31T21:39:50+00:00

Klaragården Skildring av livet på Klaragården, Stadsmissionens daghärbärge för kvinnor, på uppdrag av Stadsmissionen. Visad: Klaragårdens 10-årsjubileum, Stockholm. Producerad och distributed av Maria Steén 2003.

En dag i världen

2019-01-31T21:40:15+00:00

En dag i världen I samarbete med Läkare utan Gränser skildrar Moment Agency flyktingars vardag  i Tchad, Sverige, Burundi, Georgien, Gaza, Italien och Colombia. Utställningen visades på tv-skärmar och 7 meter breda tygvepor i taket på  Stockholms Centralstation. Visad: Centralstationen, Stockholm. Producerad och distributed av Moment och Läkare utan gränser.

En bild av..

2019-01-31T21:39:16+00:00

En bild av.. AP Fastigheter ger Moment fria händer att tolka livet i några av Stockholms stadsdelar. Utställningen En bild av... visas som ett. Visad: Bildspel på Regeringsgatan 10 och utomhusutställning under Fotomässan, Nacka Strand. Producerad och distribuerad av Build Communication 2007.

120 cm – om barn för barn

2019-01-29T06:35:39+00:00

120 cm - om barn för barn Rapportering om barn vänder sig oftast till vuxna, inte till barnen själva.  När Moment skildrat krig och konflikter, vardagsliv och politiska frågor på olika håll i världen har det ofta funnits barn med i bilden. Ur detta material har samlingsutställningen 120 cm uppstått. Genom utställningen vill Moment skapa ett [...]

Pushing the limits

2019-01-29T06:35:52+00:00

Pushing the limits Utställningen skildrar unga kvinnors vardag i konfliktområden i Georgien, Israel och Palestina. Vi möter aktivister som trotsar begränsningarna i kvinnors rörelsefrihet och kämpar för delaktighet i samhället och politiken. Visad: Världskulturmuseet, Göteborg, Stockholms Stadsmuseum samt ett antal platser runtom i Sverige. Producerad och distribuerad av Kvinna till kvinna 2008-2010.

Järnvägare – en berättelse om människor som älskar tåg

2019-02-13T07:23:23+00:00

Järnvägare - en berättelse om människor som älskar tåg En dokumentär om människorna i museiföreningen Anten-Gräfsnäs järnväg och vad som driver dem att lägga all sin tid på tåg. Utställningen turnerade runt i Sverige i samband med Järnvägen 150 år. Visad: Arbetets Museum, Norrköping, Banmuseet, Ängelholm, Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle, Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Alingsås. Producerad och [...]

Till toppen