Projektbeskrivning

Inget hem, svår att nå

Hemlöshet bland barn och unga växer i de svenska storstäderna Från härbärgena kommer rapporterar om allt fler besökare under 25 år.
Problemet är ofta dolt och de unga syns inte vare sig i statistik eller på gatorna som vuxna hemlösa. När socialtjänsten missar att fånga
upp ungdomarna ger många upp försöken att få hjälp. I stället döljer de sin situation genom att sova hos kompisar, på nattbussar eller
söka sig till gäng som driver runt på stan.