Projektbeskrivning

Bildtext: I spåren efter Sovjetunionens fall och Georgiens självständighet följde fattigdom och korruption. Kolchoserna ersattes av mindre jordbruk drivna av ålderdomliga metoder. En kvinnlig gästarbetare från Azerbajdzjan kvällsmjölkar i skenet av en fotogenlampa.  |  Ur sviten: Milk and democracy in Caucasus  |  År: 2004  |  Signerad och daterad a tergo: Maria Steén  |  Numrering: 12 och 2 A.P  |  Storlek och teknik: 70×100.  |  Teknik: Negativ färgfilm. Canvas  |  Publicerad:  |  Utställd: Gräfsnäs Slottscafé, 2015  |  Pris: 11.500:-  inkl. moms