Projektbeskrivning

Mjölk och demokrati i Kaukasus

I utbrytarrepubliken Sydossetien och på den georgiska landsbygden försöker bonden Morgan Tinnberg övertyga byborna om fördelarna
med att starta kooperativa mejerier. Efter Sovjetunionens fall följde ekonomisk kollaps.
När kolchoserna, de stora kollektivjordbruken styrda från Moskva, stängde lämnade det landsbygden i arbetslöshet och fattigdom.
Inbördeskriget då Sydossetien förklarade sig självständighet från Georgien gjorde inte saken bättre. Nu drevs små jordbruk med
ålderdomliga metoder. Laglöshet och korruption bredde ut sig.
Från georgiskt håll hoppas man inte bara på självförsörjning för bönderna i Sydossetien utan också på att bidra till fred och stabilitet i regionen.