Projektbeskrivning

Nordirlands tredje religion

Hälften katoliker och hälften protestanter. En blandad polisstyrka var en av hörnstenarna i det nordirländska fredsavtalet Good Friday Agreement.
Glen Mc Knight och Lori Wilkinson tillhörde den första kullen poliser med uppdrag att återupprätta allmänhetens stukade förtroende för polisen
som tidigare till övervägande del bestått av protestanter.