Projektbeskrivning

Bildtext: I spåren efter Sovjetunionens fall och Georgiens självständighet följde fattigdom och korruption. Kolchoserna ersattes av mindre jordbruk drivna med ålderdomliga metoder. En pojke håller fotogenlampan åt sin mamma under kvällsmjölkningen.  |  Ur sviten: Milk and democracy in Caucasus  |  År: 2004  |  Signerad och daterad a tergo: Maria Steén  |  Numrering: 6 och 2 A.P  |  Storlek och teknik: 70×100. Negativ färgfilm. Canvas.  |  Publicerad:  |  Utställd: Galleri Kontrasts julvisning, Stockholm, 2005.  |  Pris: 11 000:-  inkl. moms